1.) Příprava

Před instalací si pečlivě přečtěte návod. Zkontrolujte, zda máte správnou délku žlabu.

instalace-01

2.) Usazení

Žlab ukotvěte pomocí šroubů do podlahy.
Nastavte výšku tak, aby bylo dodrženo spádování podlahy směrem ke žlabu. Přiložením vodováhy na límce srovnejte žlab do vodorovné polohy.
Připojte sifon k odpadu.

instalace-02

3.) Betonování

Žlab zabetonujte do výšky izolačního límce. Povrch vyzrálého betonu do 10 cm od koryta žlabu zpevněte penetračním nátěrem.

instalace-03

4.) Hydroizolace

Odstraňte krycí fólii z límce. Poté použijte samolepicí hydroizolační pásky, které jsou součástí balení. Nalepte je na celou plochu límce po obvodu žlabu. Přesahující části pásů současně nalepte na beton. Přetřete beton včetně nalepených pásků až po okraj vaničky žlabu hydroizolačním nátěrem nebo přelepte hydroizolační fólií.

instalace-04

5.) Pokládání dlažby

Položte dlažbu. Spáru mezi okrajem vaničky žlabu a dlažbou vyplňte trvale elastickým tmelem.

instalace-05

Spád podlahy

Pro správný odtok vody je nutné dodržet minimální spád 2 % směrem k vaničce žlabu. V praxi to znamená 2 cm výškového rozdílu na 1 metr podlahy.

Zároveň je nezbytné správně a v daném pořadí pokládat izolační vrstvy – viz řez na straně 25.

instalace-06