Umístění podlahových žlabů

APZ1, APZ6, APZ7, APZ101 LOW, APZ106 LOW, APZ107 LOW

Umístění ke stěně, uzavřené

Rošt je v blízkosti stěny. Plocha je vyspádována v jednom směru ke stěně koutu. Nehrozí přetečení do prostoru koupelny. Žlab nemusí odpovídat šířce sprchového koutu, může být i menší.

umisteni-apz1-01aumisteni-apz1-01bumisteni-apz1-01c

Umístění ke stěně, otevřené

Rošt je v blízkosti stěny. Plocha je vyspádována ve třech směrech ke žlabu. Doporučujeme spádovat celou koupelnu na žlab. Pro veřejné sprchy lze umístit více žlabů vedle sebe.

umisteni-apz1-02

Umístění ke vchodu, uzavřené

Plocha je vyspádována od stěny v jednom směru ke žlabu. Doporučujeme vyspádovat i vnější plochu koupelny směrem ke žlabu. Šířka žlabu musí přesně odpovídat šířce sprchového koutu.

umisteni-apz1-03aumisteni-apz1-03b

Umístění ke vchodu, otevřené

Plocha je vyspádována ve dvou směrech ke žlabům. Doporučujeme vyspádovat i vnější plochu koupelny směrem k oběma žlabům. Šířka žlabů musí přesně odpovídat šířce sprchového koutu.

umisteni-apz1-04

umisteni-apz1-05umisteni-apz1-06

APZ4, APZ104 LOW

Umístění ke stěně, uzavřené

Rošt umístěný přímo u stěny. Plocha je vyspádována v jednom směru ke stěně koutu. Nehrozí přetečení do prostoru koupelny. Žlab nemusí odpovídat šířce sprchového koutu, může být i menší.

umisteni-apz4-01aumisteni-apz4-01bumisteni-apz4-01c

Umístění ke stěně, otevřené

Rošt umístěný přímo u stěny. Plocha je vyspádována ve třech směrech ke žlabu. Doporučujeme spádovat celou koupelnu na žlab. Pro veřejné sprchy lze umístit více žlabů vedle sebe.

umisteni-apz4-02

umisteni-apz4-03

APZ5

Umístění ke stěně, uzavřené

Vtok systému je zabudován ve stěně. Plocha je vyspádována v jednom směru ke stěně koutu. Nehrozí přetečení do prostoru koupelny. Velikost nemusí odpovídat šířce sprchového koutu, může být i menší.

umisteni-apz5-01aumisteni-apz5-01bumisteni-apz5-01c

Umístění ke stěně, otevřené

Vtok systému je zabudován ve stěně. Plocha je vyspádována ve třech směrech ke žlabu. Doporučujeme spádovat celou koupelnu na žlab. Pro veřejné sprchy lze umístit více žlabů vedle sebe.

umisteni-apz5-02

umisteni-apz5-03

ARZ1

Umístění do rohu ke stěnám

Rošt je umístěn přímo k pevným stěnám. Vyspádování je v celé ploše koutu směrem na volnou hranu roštu.

umisteni-arz1-01aumisteni-arz1-01bumisteni-arz1-01c

umisteni-arz1-02

ROŠT JE DELŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPRCHOVÉHO KOUTU

Při instalaci zástěny sprchového koutu může dojít, díky chybnému stanovení délky podlahového žlabu, k zablokování roštu zástěnou (rošt je delší než šířka sprchového koutu). Tím je znemožněno vyjmutí roštu a vyčistění vaničky a sifonu žlabu.

K řešení tohoto problému slouží 100 mm dlouhé rošty LINE-100 nebo PURE-100 (v provedení lesk nebo mat). Tyto 100 mm dlouhé rošty se vkládají do části vaničky žlabu, která je zablokována zástěnou sprchového koutu. Do zbývající části se vloží rošt o 100 mm menší než jeho původní délka. Design roštů LINE-100 a PURE-100 je navržen tak, že je přechod mezi oběma rošty neznatelný.

umisteni-line100-01aumisteni-line100-01bumisteni-line100-01c
umisteni-line100-02

umisteni-line100-03

MODULOVÝ SYSTÉM

Využití liniových podlahových žlabů ve veřejných prostorech (bazény, lázně, wellnes centra) je často podmíněno potřebou nestandardních délek žlabů.
Nejdelší délka liniových podlahových žlabů ALCA vyrobených v jednom kuse je 2 200 mm.

umisteni-modulovy-system

Pro délky větší než 2 200 mm nabízíme 2 řešení:

  1. Modulový systém – jednotlivé nezávislé žlaby jsou k sobě na místě instalace (na stavbě) spojovány pomocí přírubového spoje a těsnění.
  2. Průběžný systém (nekonečný pás) – jednotlivé žlaby bez čel jsou k sobě na místě instalace (na stavbě) svařovány.
V případě nestandardních délek je u každého žlabu nebo systému individuálně navrhován počet a umístění sifonů.

umisteni-modulovy-system-02

NEREZOVÁ LIŠTA PRO SPÁDOVANOU PODLAHU

Nerezová lišta překrývá svislý přechod mezi spádovanou a nespádovanou částí podlahy. Je dodávána v matné povrchové úpravě, v pravém a levém provedení, v délkách 1 000 mm a 1 200 mm.

Lišty APZ901M a APZ902M jsou určeny pro tloušťku dlažby 10 mm, lišty APZ903M a APZ904M pro tloušťku dlažby 12 mm.

umisteni-lista-01aumisteni-lista-01b

umisteni-lista-02